Od 20 lat doradzamy firmom w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia

KONTAKT

SZCZEGÓŁY

KONTAKT

KONTAKT

KONTAKT

KONTAKT

Ubezpieczenia dla firm ograniczają ryzyko związane z prowadzeniem działalności. Obejmują ochronę Twojego majątku, ochronę Ciebie przed roszczeniami osób trzecich, jak i pomoc w sytuacji utraty zdrowia i życia Twoich pracowników. Dzięki odpowiednio dobranej polisie obniżysz ryzyko związane z prowadzeniem swojego biznesu.

Ubezpieczenie zapewnieni Ci odszkodowanie w razie nieprzewidzianych zdarzeń, a tym samym pomoc w zachowaniu ciągłości prowadzenia działalności.

Oferta obejmuje ubezpieczenia pojazdów, środków trwałych i środków obrotowych. Zakres ubezpieczenia obejmować może sytuacje losowe, kradzież, włamanie lub nieuprawnione działanie osób trzecich.

Przed wyborem rozwiązania prowadzimy audyt dotychczasowych polis oraz potencjalnych ryzyk.

UBEZPIECZENIA DLA FIRM

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU FIRMY

Ludzie są największym kapitałem firmy. W ofercie posiadam ubezpieczenia grupowe zapewniające pomoc w sytuacji utraty życia, zdrowia lub niezdolności do pracy pracowników. Gwarantują również wypłatę świadczeń, do których jesteś zobowiązany jako pracodawca. 

Poznaj szczegóły oraz wszystkie korzyści wynikające z posiadania tego ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE ŻYCIA I ZDROWIA PRACOWNIKÓW

UBEZPIECZENIE OC DZIAŁALNOŚCI

Przewozisz własne mienie (maszyny, środki obrotowe) lub zlecasz transport innym usługodawcom? Ubezpieczenie zapewni wypłatę odszkodowania w sytuacji kradzieży, rabunku mienia, wypadku środka transportu lub za szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku towaru.

 UBEZPIECZENIE CARGO

Zapewnia rekompensatę za szkody, które Twoja firma może wyrządzić w związku z: 

 • posiadanym lub wynajmowanym mieniem: budynkami, urządzeniami, instalacjami,

 • prowadzoną działalnością i procesem produkcji, usługami, pracami budowlanymi,

 • wprowadzaniem produktu do obrotu (produkcja, dystrybucja, utylizacja),

 • działalnością pracowników (w tym wypadki przy pracy), 

 • działalnością podwykonawców.

Posiadamy w ofercie ubezpieczenia OC obowiązkowe oraz dobrowolne. 

UBEZPIECZENIA POJAZDÓW FIRMY

W ramach ubezpieczeń pojazdów firmy zapewniamy: 

 • ubezpieczenie flot pojazdów: zaplanuj koszty, zachowaj dotychczasowe terminy płatności i zyskaj w dotychczasowej cenie dodatkowe opcje ubezpieczenia,  

 • ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego (OCPD): ochrona dla osób świadczących usługi przewozu towarów obejmuje odszkodowanie za niestandardowe ubytki w towarze, kradzież, rabunek lub uszkodzenie przewożonego mienia oraz szkody powstałe przy załadunku lub rozładunku towaru,

 • ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego: zapewnia środki na wykonanie zlecenia przewozu, gdy z przyczyn losowych utracisz możliwości finansowe jego wykonania.

KONTAKT

UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE

Twoja działalność wymaga szczególnych rozwiązań? Oferujemy: 

 • gwarancje ubezpieczeniowe: zapłata wadium, należyte wykonanie kontraktu, usunięcia wad oraz usterek, szkody środowiskowe, 

 • ubezpieczenie na wypadek ataku cybernetycznego: obejmuje odszkodowanie za straty powstałe wskutek z ataku hakerskiego, wirusa komputerowego lub nieuczciwego działania pracownika. Ochrona może obejmować zapłatę kar administracyjnych (np. w związku z naruszeniem przepisów RODO) oraz koszty przywrócenia działalności po ataku. 

 • ubezpieczenie sprzętu oraz maszyn budowlanych, 

 • ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montażowych,

 • ubezpieczenie OC władz spółki.

Wanko Ubezpieczenia Mińsk Mazowiecki ERGO Hestia Szkolne Grupowe Dla Firm, Floty, Transportowe
Wanko Ubezpieczenia Mińsk Mazowiecki ERGO Hestia Szkolne Grupowe Dla Firm, Floty, Transportowe
Wanko Ubezpieczenia Mińsk Mazowiecki ERGO Hestia Szkolne Grupowe Dla Firm, Floty, Transportowe
ODWIEDŹ NASZ PROFIL
MIŃSK MAZOWIECKI

ul. Kościuszki 28

Wanko Ubezpieczenia Mińsk Mazowiecki ERGO Hestia
Wanko Ubezpieczenia Mińsk Mazowiecki ERGO Hestia
projekt i realizacja:
Wanko Ubezpieczenia Mińsk Mazowiecki ERGO Hestia
Wanko Ubezpieczenia Mińsk Mazowiecki ERGO Hestia
Wanko Ubezpieczenia Mińsk Mazowiecki ERGO Hestia
Informacja o dystrybutorze Wanko Ubezpieczenia
Wanko Ubezpieczenia Mińsk Mazowiecki ERGO Hestia
Wanko Ubezpieczenia Mińsk Mazowiecki ERGO Hestia